هتل ریکسوس پریمیوم تکیروا آنتالیا  تا مرکز خرید 10 دقیقه فاصله دارد.هتل ریکسوس پرمیوم تکیروا در منطقه تکیروای آنتالیا در شهر زیرزمینی